Island Studio Architecture විසින් නිර්මාණය කල වැඩ කිරීමට සුදුසු පරිසර පද්ධතිය

  • ස්ථානය: බොරලැස්ගමුව
  • සේවාදායකයා : Bunnik Tours
  • ව්‍යාතිය සඳහා ගතවූ කාලය : 3 Months (Completed in 2019)
  • ව්‍යාපෘති වපසරිය : 5500 Sqft
  • වටිනාකම : 8 mn (LKR)

මෙම ව්‍යාපෘතිය, කාර්යාල අවකාශයක් සඳහා අවශ්‍ය වන ක්‍රියාකාරී අවශ්‍යතාවයන් සපයන අතරතුර, ‘වැඩපොල’යන වාස්තු විද්‍යාත්මක සංකල්පය ඉස්මතු කිරීමට කල අධ්‍යයනයක් ලෙස හැදින්විය හැක.

කාර්යබහුල ප්‍රධාන වීදියක පිහිටා ඇති මෙය මහල් කිහිපයකින් යුත් ගොඩනැගිල්ලකි. ‘Bunnik Tours International’ නම් වු ආයතනයට අයත් මෙම ගොඩනැගිල්ල, ඔවුන්ගේ කලාපීය මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා රාශියක් සපුරාලීම සඳහා සැලසුම් කරන ලදි. මෙම ගොඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා  කිරීමට පෙර පැවති ව්‍යුහය වාස්තු විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් හෝ ගුණාත්මක බවකින් තොර විය. ක්‍රියාකාරී වැඩබිමක් සඳහා අවශ්‍ය වු සමතුලිතතාවය ළඟා කර ගැනීම උදෙසා, මෙහි සෑම මහලකම වර්ග අඩි 1100 ක පමණ සංයුක්ත ඉඩ ප්‍රමාණයක් විය.

මෙහි අභ්‍යන්තර අවකාශය සැලසුම් කිරීමේදී, අවකාශයන් බෙදා වෙන් කිරිමට හෝ ඛණ්ඩනය කිරීමට සහ අවකාශයන් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමට, කොටු රාමු ලෙස ‘The Grid’ යන වාස්තු විද්‍යාත්මක අංගයක් භාවිතා කර ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ, ‘The Grid’ හෙවත් කොටු රාමු භාවිතා කිරිම, අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත් එකම වාස්තු විද්‍යාත්මක අංගය ලෙස ක්‍රියා කරයි. එම එක් කොටු රාමුවක් සරල ලෙස නිර්මාණය කල අඟල් 12 ක ඝනකයක් වේ. ඒම රාමු, භාවිතා කල අරමුණ සපුරාගැනීමට, නැවත නැවතත් යොදාගනිමින් කොටු ජාලයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇත.

මෙම කොටු ජාලය, කුහර සහිත ප්ලයිවුඩ් කියුබ්(cubes) වලින් සමන්විත වේ. එමනිසා සේවාදායකයාට, අවශ්‍ය වූ තරමක් විශාල හා ප්‍රමාණවත් ගබඩා පහසුකමක් සැපයීමට හැකි වූවා මෙන්ම නාගරික කාර්යාල පරිසරයක් තුළ විවිධ ශාක වර්ග භාවිතා කරමින් හරිත අභ්‍යන්තර පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමටද මෙම කොටු ජාලය බාධාවකින් තොරව උපකාරි වී ඇත. එබැවින් මෙම කොටු ජාලය(The Grid), ව්‍යාපාරික අවකාශයෙහි කාර්යාලීය සහ කාර්යාලීය නොවන ක්‍රියාකාරිත්වයන් දෙකටම සහාය විය හැකි පරිසර පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියාකරන බව දැක්විය හැකිය.

වර්ණවල ගැලපෙන සංකලනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරයේ රතු පැහැති ලාංඡනය අසල දීප්තිමත් සහ උණුසුම් අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කර ඇති අතර අභ්‍යන්තරව තැනින් තැන ස්ථානගත කර ඇති වෘක්ෂලතාදියද එක් වීමෙන් ඇසට සහනයක් ලබාදීමට හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇත.

පරිවර්තනය – සඳුනි පියුමිකා (වාස්තු විද්‍යාපීඨය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය)

ඡායාරූප : මධුශාන් ඉන්දික ද සිල්වා (MAD Factory)

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙතන Click කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් වාස්තු විද්‍යාත්මක හා අභ්‍යන්තර අලංකරණ ව්‍යාපෘති සඳහා Instagram  හි අපව Follow කරන්න 🙂

දැන්ම Subscribe කර ඉදිරියේදී පළ වන ලිපි පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන්න.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply