නිවසේ සූර්ය පැනල(Solar panel) ස්ථාපනය කිරීමට පෙර සැලකිය යුතු කරුණු

සූර්ය පැනල (Solar Panel) හෝ සූර්ය ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතාව (Solar Photovoltaic (PV)) යනු සූර්ය ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර විදුලි උපකරණ ධාවනය කිරීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණයක් හා සරල විසඳුමකි.
පුනර්ජනනීය බලශක්ති පරිභෝජනය (https://singularityhub.com)

මේ දිනවල සාකච්ඡාවට බහුලව භාජනය වී ඇති එක් ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වන්නේ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව, තිරසාරභාවය සහ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කිරීමයි. බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරන විට, බිල්පත් ගොඩගැසීම නම් අපගේ සාමාන්‍ය දෛනික ජීවිතයේ අංගයක් වී හමාරය. නමුත් අද වන විට ඔබේ බලශක්ති සැපයුම සඳහා විවිධ විකල්ප ක්‍රම සහ ඒ සඳහා වැය වන වියදම් අවම කිරීමට විසඳුම් තිබේ. සූර්ය පැනල (Solar Panel) හෝ සූර්ය ප්‍රකාශ වෝල්ටීයතාව (Solar Photovoltaic (PV)) යනු සූර්ය ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කර විදුලි උපකරණ ධාවනය කිරීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණයක් හා සරල විසඳුමකි. ඔබේ නිවසේ සූර්ය පැනල ස්ථාපනය කිරීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම් ඒ සඳහා ඔබ කුමක් කළ යුතුද? එය සිදු කිරීමේදී ඔබ වැඩිපුරම අවධානයක් ලබා දිය යුත්තේ කුමක් සඳහාද? ඉතින්, ඔබ එය සිදු කිරීමට පෙර ඒ පිළිබඳ මූලික කරුණු දැන ගැනීමට මෙම ලිපිය සරල මාර්ගෝපදේශයක් වනු ඇත.

ඔබේ වහලයට සූර්ය පැනලයක් සවි කල හැකිද?

සුදුසු සහ සුදුසු නොවන සූර්ය පැනල ස්ථාපනය කිරීම් (http://brightensolarco.com)

පිටතින් නිරාවරණය වන ප්‍රදේශ වල සෘජු හිරු එළිය ඇති ස්ථාන වල සූර්ය පැනල සවි කිරීම සුදුසුය. අඛණ්ඩ බල සැපයුමක් ජනනය කිරීමට මෙය උපකාරී වේ. නමුත් ඔබේ වහලවල් ගස් වලින් සෙවනැලි වී තිබේ නම් හෝ කාලයාගේ ඇවෑමෙන් නිසි හිරු එළියක් නොලැබෙන්නේ නම්, පැනලය ස්ථාපනය කරන්නේ කොතැනද යන්න පිළිබඳව ඔබ තව ටිකක් සැලකිලිමත් විය යුතුය. තෝරාගන්නා ස්ථානය ආරක්ෂිත නම් ඔබට එය පිටතින් පිහිටි ආධාරක මතද ස්ථාපනය කළ හැකිය. නමුත් මෙහිදී සාමාන්‍ය ස්ථාපනයකට වඩා වැඩි මුදලක් වැය වේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේදී , සූර්ය පැනල දිශාගත කල යුත්තේ තිරස් අතට අංශක 7ක් පමණ වන ලෙස දකුණු දිශාවෙනි. වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල සඳහා, ඔබට දිවා කාලයේ හිරු එළිය නිරීක්ෂණය කරන සෝලා ට්‍රැකින් ඩිවයිස් (solar tracking devices) එකක් ස්ථාපනය කළ හැකිය, මේ සඳහා තරමක් වැඩි මුදලක් වැය වුවද, වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා මෙය උපකාරී වේ.

මූලික වියදම් පියවා ගත හැකිද?

පිරිවැය පද්ධතිය සමාගමෙන් සමාගමට හෝ ස්ථානයෙන් ස්ථානයට වෙනස් වේ. මූලික පිරිවැය, මූල්‍ය වියදම් සහ නඩත්තු වියදම් ඇතුළුව මූලික වියදම් ටික පියවා ගැනීමට ඔබට හැකි විය යුතුය.තෝරාගනු ලබන Solar Panel පද්ධතිය අනූව මූලික පිරිවැය තරමක් ඉහළ බැවින් ලාභ ලැබීම ආරම්භ කිරීමට යම් කාලයක් ගතවනු ඇත. ස්ථානයේ පිහිටීම, අවශ්‍ය Solar Panel පද්ධතියේ ප්‍රමාණය සහ අවධානය යොමු කළ යුතු අනෙකුත් භෞතික සාධක මත මිල ගණන රඳා පවතී. මෙහි සතුටු දායක කරුණ වන්නේ සූර්ය තාක්‍ෂණය ලොව පුරා ගෘහාශ්‍රිතව පොදු භාවිතයක් වී ඇති බැවින් මිල වේගයෙන් පහත වැටීමයි. උදාහරණයක් ලෙස ගනුදෙනුකරුවෙකු වහලය මත 1kW සූර්ය පැනලයක් සවි කර ඇත්නම්, අපගේ නිවර්තන දේශගුණික තත්ත්වයන්ට අනුව එය මසකට ඒකක 115 – 125 ක් පමණ උත්පාදනය කළ යුතුය.

  • ග්‍රිඩ් බල පද්ධතියේ සාමාන්‍ය 2kW සඳහා රු. 300,000 ක් පමණ වැය වේ
  • සාමාන්‍ය 2kW ඕෆ් ග්‍රිඩ් බල පද්ධතියට රු. 400,000 ක් පමණ වැය වේ
  • සාමාන්‍ය 2kW දෙමුහුන් පද්ධති සඳහා රුපියල් 500,000 ක් පමණ වැය වේ

(පද්ධතිවල ප්‍රමාණයන්, මිලදී ගත් සමාගම සහ ස්ථාපනය කළ ස්ථානය අනුව මිල ගණන් වෙනස් විය හැකිය)

සූර්ය පැනල ස්ථාපනය කිරීම.

ස්ථාපනය කිරීමට ගත වන කාලය, ස්ථාපනය කරන ස්ථානයේ ප්‍රමාණය හා එහි භෞතික තත්ත්වයන් අනුව වෙනස් වේ. සාමාන්යයෙන් 5KW පද්ධතියක් දින 2-3 ක් තුළ ස්ථාපනය කළ හැකිය. 10 KW පද්ධතියකට ඊට වඩා දින 1 ක් හෝ 2 ක් ගත වේ. සූර්ය බලාගාරය ස්ථාපනය කිරීමේදී පාරිභෝගිකයා CEB හෝ LECO සමඟ ‘The Agreement and Grid Interconnection Standards for Net-metering of an On-grid Renewable Energy based Generating Facility’ නම් ගිවිසුමට ඇතුළත් විය යුතුය. ඔබට ගැලපෙන නිසි පද්ධතියක් තෝරාගැනීමේදී, ආසන්න වශයෙන් බලශක්ති පරිභෝජනය ගණනය කර ගැනීම සඳහා අවම වශයෙන් මාස තුනකවත් විදුලි බිල්පත් පරීක්ෂා කළ යුතුය. නිසි නඩත්තුවක් සහිත නේවාසික පද්ධති‍යක් වසර 20 ක් පමණ භාවිතා කල හැකිය.

Related Article : PERGOLAS

සූර්ය පැනල පද්ධති සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තිබේ

  1. ජාලය(Grid) හා සම්බන්ධිත සූර්ය පැනල පද්ධති(Grid tied solar systems) හෙවත් නෙට්-මීටරින් පදනම් කරගත් පද්ධතිය(Net metering-based system)

නෙට්-මීරටින් නමින් ක්‍රමයක් තිබේ. මෙහිදී පාරිභෝගිකයින්ට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය / විදුලිය තනිවම පරිභෝජනය කිරීමටත්, අතිරික්තය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට යොමු කිරීමටත් හැකි වේ. එබැවින් ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය බලශක්ති උත්පාදනය කරන පාරිභෝගිකයා සඳහා බලශක්ති බැංකුවක්(Energy Bank) බවට පත්වේ. නමුත් ඔවුන්ට අවශ්‍ය විටෙක මෙම ශක්තිය පරිභෝජනය කිරීමට අවසර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (Ceylon Electricity Board (CEB)) සහ සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල පුද්ගලික සමාගම(Lanka Electricity Company Pvt. Ltd. (LECO) ) යන ආයතන දෙකම මෙම ප්‍රතිපත්තියට සහය දක්වයි. ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට අපනයනය කරන, පාරිභෝගිකයා විසින් නිපදවන අතිරික්ත විදුලිය වසර 10 ක කාලයක් තුළ මුදවා ගත හැකිය.

ජාලය(Grid) හා සම්බන්ධිත සූර්ය පැනල පද්ධතිය (https://energyinformative.org)

විදුලිබල පද්ධතියට (Grid) සමාන්තරව ස්ථාපනය කර ඇති සූර්ය බලශක්ති පද්ධතිය(Solar Panel) සාමාන්‍ය මාසික පරිභෝජනයට සමාන ශක්තියක් ජනනය කරනු ඇත. සූර්ය ඉන්වර්ටරය(solar inverter) සෘජු ධාරාව (DC) ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් (AC) බවට පරිවර්තනය කරන අතර විදුලි ජාලය(Grid) සහ එය ස්ථාපනය කර ඇති ස්ථානය අතර ප්‍රවාහය නියාමනය කරයි. දිවා කාලයේදී ශක්තිය ජනනය වන විට, එය ගෘහ උපකරණ හා අනෙකුත් විදුලි උපකරණ විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන අතර අතිරික්තය විද්‍යුත් ශක්තිය පද්ධතියට එකතු වේ. රාත්‍රී කාලයේ හෝ වැසි දිනවල සූර්ය බලශක්තිය නොමැති විට විදුලිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියෙන් ආනයනය කෙරේ. මාසික බිල්පතට එකතු කරනු ලබන ශුද්ධ කියවීම් පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා මීටර LECO සහ CEB විසින් ස්ථාපනය කරනු ලැබේ.

  1. ඕෆ් ග්‍රිඩ් සූර්ය පැනල පද්ධති(Off grid solar systems) හෙවත් බැටරි ගබඩා පද්ධතිය(Battery storage system)

දෙවන වර්ගය වන්නේ ඔබේ විදුලි බිල ස්ථිරවම අඩු කිරීමේ ක්‍රමයයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විදුලිය ගබඩා කිරීම සඳහා බැටරි භාවිතා කරන අතර රාත්‍රී කාලයේ සහ වැසි දිනවල ජාතික විදුලිබල පද්ධතියෙන් විදුලිය ආනයනය නොකර බැටරි තුල ඇති විද්‍යුත් ශක්තිය භාවිතා කරන බවයි. එබැවින්, Bill පතක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීමේ අදහස ඔබට නැති වී යනු ඇත. ආර්ථිකමය වශයෙන් මෙය තිරසාර අනාගතයකට දායක වේ. මෙම පද්ධති සඳහා Lead-acid, Lead-gel හෝ Lithium-ion බැටරි භාවිතා වේ. එබැවින් මිලදී ගැනීමට පෙර ඒවායේ ජීවිත කාලය, කාර්යක්ෂමතාව සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වී සිටිය යුතුය.

මිලදී ගැනීමට පෙර ඔබ බැටරියේ ධාරිතාව ද සලකා බැලිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් නිවසක් වාර්ෂිකව කිලෝවොට් පැය 4,500 ක් (kWh) පරිභෝජනය කරන අතර බැටරි ධාරිතාව 4 සිට 8 kWh දක්වා අවශ්‍ය වේ. ධාරිතාව ගෘහස්ථ ඉල්ලුම ආවරණය නොකරන්නේ නම්, විදුලිබල පද්ධතියෙන්(Grid) ඔබට විද්‍ය්ත් ශක්තිය ආනයනය කිරිමට සිදුවන අතර එහිදී, විද්‍යුත් වශයෙන් ස්වාධීන(electrically independent) වීමේ ඔබේ අදහස යතාර්ථයක් නොවී යනු ඇත. නමුත් මෙම විදුලි ජාලයෙන්(Grid) ආනයනය සිදු වන්නේ බැටරිය සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය කළ විට පමණි.

Off grid solar panel system (https://energyinformative.org)

මිලදී ගන්නේ කොහෙන්ද?

Solar Panels මිලදී ගැනීමේදී, ඔබ මිලදී ගන්නා සමාගම “Sustainable energy authority” යටතේ ලියාපදිංචි වී ඇත්දැයි ඔබ දැනගත යුතුය. එසේ නොවේ නම්, සූර්ය පැනල සහ ජාතික විදුලිබල පද්ධතිය(Grid) සම්බන්ධ කිරීමේදී ගැටළු මතු විය හැකිය. වෙළඳපොලේ ඇති සූර්ය පැනලවල කල්පැවැත්ම පිළිබඳව ද ඔබ තරමක් සැලකිළිමත් විය යුතුය. “A” පැනල් (Type ‘A’ Panels) වඩාත් කාර්යක්ෂම හා කල් පවතින පැනලය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

සාමාන්‍යයෙන් එක් මාසයක් සඳහා 1kW පද්ධතියක් නිපදවීම, CO2 කිලෝග්‍රෑම් 0.69ක ඉතිරියකට සමාන වන අතර විදුලි බුබුළු 400 ක් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඒකසංයුජ ශාක 1.18 ක් සිටුවීමකට සමාන වේ. තවද, සූර්ය බලශක්තිය භාවිතා කිරීම පහසු වන අතර මෙය හරිත ආර්ථිකයට(green economy) දායක වන්නේ ගොඩනැගිල්ලක carbon footprint එක අඩු කිරීමෙනි. ගෘහස්ථ සූර්ය පැනල පද්ධතියක් තිබීම ප්‍රජාවක් වශයෙන් තිරසාර අනාගතයක් සඳහා ඉතා වටිනා පියවරක් වනු ඇත.

Click to see References 📚
Default image
P. Ramawickrama
වාස්තු විද්‍යා පීඨය, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply