ප්‍රදර්ශන පිළිබඳ වාර්තාව

ඉදිකිරීම්, වාස්තු විද්‍යා සහ අභ්‍යන්තර ගෘහ අලංකරණ යන ක්ෂේත්‍රයන්වල ප්‍රදර්ශන පිළිබඳ ඔබ වෙත ගෙන එන වාර්තාව

ඉදිරි ප්‍රදර්ශන

ඉදිරි ප්‍රදර්ශන යාවත්කාලීන වී නොමැත.

පසුගිය ප්‍රදර්ශන

Build SL Housing & Construction Expo 2020

Build SL Housing & Construction Expo 2020

Build SL 2020 “නැවත ගොඩනගමු ශ්‍රී ලංකා (Rebuild Sri Lanka)” තේමාව යටතේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 2 දින ඉතා උත්කර්ෂවත් අයුරින් ආරම්භ වුනි.
කැදැල්ල Construction Expo 2020

කැදැල්ල Construction Expo 2020

අගෝස්තු 14, 15 සහ 16 යන තෙදින තුළ පැවති කැදැල්ල Construction Expo 2020 ප්‍රදර්ශනය පසුගිය ඉරිදා සාර්ථකව අවසන් විය.