“CONNECT” Bridge Design Competition 2021

මොකද්ද මේ Connect Bridge Design Competition එක කියන්නෙ?

The state ministry of rural roads and other infrastructure එහෙමත් නැත්නම් ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන, පිටිසර ප්‍රදේශ වල පාලම් 2000ක් 2021 වර්ෂය තුලදී ඉදි කිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන කඩයිමක් ලෙස පවසන්න පුලුවන්.

මොකද්ද මේ competition එකේ අරමුණ?

රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම හා සංවර්ධනය කිරීමේදී පහත සඳහන් අපහසුතා මතුවන බව හඳුනා ගත්තා.

  1. දිනෙන් දින ඉහළ යන ගමනාගමනය හා පාලම් මත ඇතිවන බලය වැඩි විම
  2. ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ රැගෙන යාමට ඇති අපහසුතාව
  3. ඉදිකිරීම් සඳහා අදාල ස්ථානවලට ගමන් කිරීමට ඇති අපහසුව
  4. කාර්යසටහන් සෑදීමේ ගැටලු
  5. පිරිවැය ගැටලු
  6. කල්පැවැත්ම/ සේවා කාලය/ තිරසාරබව

ඒ අනූව මෙමෙ අපහසුතා මගහරවා ගැනීමටත් ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්ක වෙත යාමටත් නව්‍ය සංකල්ප සහ නව අදහස් වල අවශ්‍යතාව හඳුනාගෙන ඒ සඳහා පලම් නිර්මාණය කිරීමට තරඟාවලියක් සංවිධානය කිරීමයි මෙහිදී සිදුවී තිබෙන්නේ.

තරඟය සඳහා සහභාගී විය හැක්කේ කාටද?

තරඟය ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3කින් සමන්විතයි.

1. පාසල් කාණ්ඩය
2. විශ්ව විද්‍යාල කාණ්ඩය
3. විවෘත කාණ්ඩය

පාසල් කාණ්ඩය යටතේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමන්ගේ අනුමැතිය යටතේ තනිව හෝ කණ්ඩායම් ලෙස තරඟයට ඉදිරිපත්වීමේ හැකියාව ලැබෙනව. තමන්ගේ නව අදහස් සංකල්පමය නිර්මාණයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම මේ කාණ්ඩය යටතේ අපේක්ෂා කෙරෙනව.

විශ්ව විද්‍යාල කාණ්ඩය යටතේ උපරිම හත්දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ලෙස ඕනෑම විශ්ව විද්‍යාලයක සිසුන්ට තරඟ වැදීමේ අවස්ථාව හිමිවී තිබෙනවා. මෙහිදී අවම අවශ්‍යතාවන් ලෙස නව නිර්මාණය පරිගනක ආකෘතියක්(Computer aided model) ලෙස සහ සවිස්තරාත්මකව විස්තර ඇතුලත් වාර්තාවක්(comprehensive report with technical details) ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතු වනවා.

විවෘත කාණ්ඩය යටතේ ඕනෑම සංවිධානයකට (උපරිමය හත් දෙනෙකුට සීමාවන පරිදි) හෝ පුද්ගලික වශයෙන් ඕනෑම අයෙකුට සහභාගී වීමේ අවස්ථාව සලසා තිබෙනවා. මේ හරහා වෘත්තිකයින්ට මෙම තරඟය හා එකතු වීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙහිදීද සංකල්පය, පරිගනක ආකෘතියක්(Computer aided model) ලෙස සහ සවිස්තරාත්මකව විස්තර ඇතුලත් වාර්තාවක්(comprehensive report with technical details) ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතු වනවා.

තරඟයේ ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග හිමිවනවාද?

කාණ්ඩ ත්‍රිත්වයේම පලමු දෙවන හා තෙවන ස්ථාන සඳහා මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමෙනු ඇතී. ත්‍යාගවල සමස්ථ වටිනාකම මිලියන දෙකකට අධික වේ.

තරඟයේ පෙළගැස්ම කෙසේද?

2021 ජනවාරි මස 8 සිට පෙබරවාරි මස 15 වනදින දක්වා තරඟයට ලියාපදිංචි විය හැකියි. මෙහිදී පාසලේ, විශ්ව විද්‍යාලයේ හෝ සංවිධානයේ නම, කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන්ගේ නම්, සම්බන්ධ කර ගත යුතු පුද්ගලයා (contact person), දුරකථන අංක සහ අදහස පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් (රූප සටහන් කිහිපයක් සමඟ) තනි පිටුවක ලිපියක් ලෙස යොමු කල යුතු වෙනවා.

2021 පෙබරවාරි මස 15 සිට මාර්තු මස 15 වන දින දක්වා සංකල්ප හා නව අදහස් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක වාර්ථාවක් ලබා දිය යුතු වනවා.

තෝරාගත් සංකල්ප සඳහා 2021 මාර්තු මස 30 වන දින විද්වත් කමිටුවක් වෙත තම සංකල්ප ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ(Presentation) අවස්ථාව ලැබෙනවා.

2021 අප්‍රේල් මස 2 දින තරඟයේ ජයග්‍රාහකයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබනවා.

තරඟය හා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

ලියාපදිංචි වීම 2021 පෙබරවාරි මස 22 දින අවසන් කරන ලදී.

තරඟය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට මෙතන Click කරන්න.

තරඟයේ නිල Facebook පිටුවට පිවිසීමට මෙතන Click කරන්න.

Default image
Team Heavenz
Articles: 101

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply