‘Green Building Awards 2020’ උළෙල සහ ‘Greening Sri lanka 2021/2030’ ව්‍යාපෘතිය උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කිරීම.

වාර්ෂික හරිත ගොඩනැගිලි සම්මාන උළෙල 2020 (Green Building Awards 2020) යනු, ගෝලීයව පිළිගත් ‘GREENSL’ සම්මාන ප්‍රදානයට සහ ගොඩනැගිලි හිමිකරුවන් හට, ගොඩනැගිලි අමු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින් හට සහ පරිසරයේ තිරසාරබව වෙනුවෙන් කැපවූ ව්‍යාපාරික නායකයින් හට සහතික ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය විසින් සංවිධාන කරන උත්සවයකි. මීට අමතරව, 2020 වර්ෂය තුල හරිත උපදේශකවරයන් ලෙස වැඩ කටයුතු කිරීමට පුහුණුව ලැබු  පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරිමේ සහතික ලබා දීමද මෙහිදී සිදුකෙරේ.

රටේ පවතින Covid 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන්, වාර්ෂික හරිත ගොඩනැගිලි සම්මාන උළෙල 2020, මෙම වසරෙදි 2020 දෙසැම්බර් 27 වන දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් ප.ව. 6.00 සිට ප.ව. 8.00 දක්වා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වෙන අතර, සියලුම  ශ්‍රී ලංකික සහ අන්තර්ජාතික සහභාගීවන්නන් හට එයට සහභාගී විය හැක. මෙම උත්සවයේදී  ශ්‍රී ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය විසින්, මෙරට පාරිසරික තිරසාර බව ළඟා කර ගැනීමට උපකාරි වන, ‘GREENING SRI LANKA 2021 – 30’ ව්‍යාපෘතිය නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරීම මෙහි තවත් එක් විශේෂත්වයකි.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ මුලික අරමුණ වනුයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාරභාවය පදනම් කරගත් ආර්ථික සංවර්ධනයට, ජාතික හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සම්මතයන්ට හා ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පවත්වා ගෙන යනු ලබන සියලුම සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් වල ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්ෂමතාවය, නිශ්පාදන ප්‍රමාණය, වාසිදායක බව යන ගුණාංග වැඩි කරන අතරතුරම ගොඩනගන ලද පරිසරය සම්පුර්ණයෙන්ම තිරසාර කිරීමට ගෘහාශ්‍රිතව නිපදවු සහ ඵලදායි හරිත විසදුම් ලබාදෙමින් පහසුකම් සැලසීමයි.

නගර, වාණිජ, කාර්මික සහ නේවාසික ගොඩනැගිලි, ප්‍රවාහන සහ වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් ඇතුළු ගොඩනගන ලද පරිසරයේ ඇති හොඳම පාරිසරික ක්‍රියාකාරීත්වය සහතික කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් දියත් කර ඇති විශාලතම ව්‍යාපෘතිය මෙයයි. 2030 වර්ෂය වන විට, ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයට හේතු වු අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේ අරමුණින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් හා නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර වල සියලුම පාර්ශවකරුවන් මෙන්ම රාජ්‍ය සංවිධාන, මහ නගර සභා සහ අනෙකුත් ආයතන සමගින් එකට එක්ව මෙම ව්‍යාපෘතිය දියත් කරයි.

පසුගිය ප්‍රදර්ශනයේ මතකයන්

මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින්, ගොඩනැගිලි කාබන්හරණය කිරීම සඳහා ක්ෂණික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සියලු රාජ්‍ය ආයතන, ව්‍යාපාර සංවිධාන, නගර, පළාත් සහ ප්‍රදේශීය පාලන ආයතන, වෘත්තීමය ආයතන සහ ප්‍රජා සංවිධාන ආදියෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ, 2050 වර්ෂය වන විට සියළුම ගොඩනැගිලි ශුද්ධ ශුන්‍ය කාබන් තත්වයට පත් කිරීම සදහා, WGBC (World Green Building Council) විසින් හදුන්වාදුන් ශුද්ධ ශුන්‍ය කාබන් ගොඩනැගිලි ප්‍රයත්නය GBCSL විසින් ප්‍රරවර්ධනය කරනු ලබයි. නියත ඉලක්කයක් තබා ගනිමින්, ‘Greening Sri Lanka’ ව්‍යාපාරය අරමුණු කරන්නේ, ඉදිකරන ලද පරිසරයේ අඩංගු කාබන් ප්‍රමාණය අඩු කරමින්, ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට ඇති ඉඩකඩ අංශක 2 ට වඩා අඩු කිරීමටත්, අංශක 1.5 ට වඩා අඩු මට්ටමකටත් සීමා කිරීමටත් ය. පුද්ගලයන්ගේ නගර, පළාත් හෝ ප්‍රදේශීය මායිම තුළ ඇති ගොඩනැගිලි වලට නම්‍යශීලී සහ ශාක්‍ය විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතිය රාමුවක් සපයයි.

ශ්‍රී ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සිලය(GBCSL) යනු, මෑත කාලයේදි කරනු ලැබු හරිත ගොඩනැගිලි ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්ගෙන් අංග සම්පූර්ණ හරිත අනුමත කිරීමේ සංවිධානයක් වන අතර එය ගොඩනැගිලි, ගොඩනැගිලි අමු ද්‍රව්‍ය, නගර, ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම්, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ආයතනික තිරසාර බව ආදියේ පාරිසරික ක්‍රියාකාරිත්වය මැනීමට සහ සහතික කිරීම සඳහා සංවිධාන වු ආයතනයකි. මීට අමතරව, 2011 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා GBCSL විසින්, ඉංජිනේරුවන්, වාස්තු විද්‍යාවේදීන්, නගර සැලසුම්කරුවන්, පහසුකම් කළමනාකරුවන්, ප්‍රමාණ සමීක්ෂණකරැවන් සහ තිරසාර කළමනාකරුවන් වැනි ඉදිකිරීම් ක්ෂෙත්‍රයේ වෘත්තිකයින් 1500 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක සංඛ්‍යාවක්, NVQ පිළිගැනීම ලත් ‘සහකාර වෘත්තිමය පුහුණු පාඨමාලාව’ යටතේ හරිත ගොඩනැගිලි උපදේශකයින් ලෙස වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා සාර්ථකව පුහුණු කර ඇත.

ඉහත සදහන් කල ප්‍රවීණයන්ගෙන් සහ සම්පත් වලින් පරිපුර්ණ කවුන්සලය, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ගොඩනැගිලි පනස් එකක් (රජයේ ගොඩනැගිලි ඇතුළුව) සහතික කර ඇත. 2019 වර්ෂය අවසාන වනවිට, GREENSL ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා වර්ග අඩි මිලියන 6 කට වඩා වැඩි බිම් ප්රමාණයක් ආවරණය වන පරිදි හරිත ගොඩනැගිලි ලෙස සහතික කරන ලදි. මීට අමතරව, මාලදිවයිනේ පිහිටි එක් සංචාරක ගොඩනැගිල්ලක් ද (වර්ග අඩි 350,000 ක බිම් ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරන) GBCSL විසින් සහතික කර ඇත. මෙරට සහ මාලදිවයිනේ පිහිටා ඇති තවත් බොහෝ ගොඩනැගිලි හරිත සහතික ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇති අතර ඒවා හරිත ගොඩනැගිලි ලෙස සහතික කිරීමට අවශ්‍ය තක්සේරු කිරීමේ හා ඇගයීමේ ක්‍රියාවලින් අවසන් කිරීම සදහා GBCL හි හරිත උපදේශකයින් කාර්යබහුලව කටයුතු සිදු කරයි.

එමනිසා මෙම සම්මාන උළෙලේ අත්‍යන්ත අරමුණ වනුයේ, ගොඩනැගිලි හිමිකරුවන්, ගොඩනැගිලි අමු ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින්, ව්‍යාපාරික නායකයින් සහ හරිත ගොඩනැගිලි වෘත්තිකයන් උනන්දු කරවීමත්, කෙටි කාලයක් තුළ ශ්‍රී ලංකාව මුළුමනින්ම හරිත හා තිරසාර රටක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ව කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කරවීමත් ය.

2020 දෙසැම්බර් 27 වන දින සවස 6.00 සිට රාත්‍රී 8.30 දක්වා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වීමට සුදානම් කර ඇති හරිත ගොඩනැගිලි සම්මාන උළෙල 2020, අලංකාර සන්ද්‍යාවට ඔබ සියලු දෙනාට ශ්‍රී ලංකා හරිත ගොඩනැගිලි කවුන්සලය විසින් ආරාධනා කර සිටී. වැඩි විස්තර සහ ලියාපදිංචිය සඳහා කරුණාකර පහත වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසෙන්න.

GBCSL Email: office@srilankagbc.org
Facebook page: https://www.facebook.com/slgbc

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply