දේශීය හම් වලින් නිමවෙන මූර්ති සමඟ ඔබේ නිවසටත් වෙනස්ම හැඩයක්.

දේශීය හස්ත කර්මාන්තයේ නව පෙරලියක් ලෙස දේශීය හම් (ලෙදර්)උපයෝගි කරගනිමින් සිදුකරන අපූරු නිර්මාණයක් ගැන Heavenz.lk අපිට දැනගන්න ලැබුනා. මෙම නිර්මාණවල නිමැවුම්කරු වෘත්තීයයෙන් නීතිඥ වරයෙක්. නමුත් තමන්ගේ සහජ හැකියාව ඉස්මතු කරමින් කිසිදු ගුරුවරයෙකුගේ උපදෙස්ද නොමැතිව, ඔහු තනිවම සොයාගත් ක්‍රමෝපායක් ඔස්සේ ඔහු මෙමෙ නිර්මාණ සිදු කරන බවයි ඔහු අපත් සමඟ පවසා සිටියේ. එමෙන්ම මෙම නිර්මාණ වෙනත් කිසිදු අයෙකුට කල නොහැකි බවත් ඔහු තවදුරටත් අප සමඟ කියා සිටියා.

මෙම නිර්මාණ සඳහා මූලික අමුද්‍රව්‍ය ලෙස එළු හම් (ලෙදර්) භාවිතා වන අතර කිසිදු තාක්ෂණික මෙවලම් භාවිතා කිරීමකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම අතින්ම මෙම නිර්මාණ සැකසීම සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම එක් නිර්මාණයක් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් දින පහක පමණ කාලයක් ගතවන බවද ඔහු පවසා සිටියා. මේ අයුරින් ඉතා සූක්ෂම ලෙස නිර්මාණය කරනු ලබන මෙම නිර්මාණ කිසිදු හානියකින් තොරව දීර්ඝ කාලයක් පවතීයි.

ඔබගේ අවශ්‍යතාව පරිදි අඟල් 12″, 18″, 24, “33, “43”, 60″ යන අදි ඕනෑම ප්‍රමාණයකින් ලෙදර් උපයෝගි කර ගැනීමින් මෙම නිර්මාණ සිදු කිරීමටත් ඔහු සූදානම්ව සිටින්වා. ඉතින් අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේම දෑතින් නිමවෙන මෙම නිර්මාණ ඔබගේ ආලින්දයේ උත්සව ශාලා ඉදිරියේ අලංකාරය සදහා තාත්වික ආකාරයෙන් නිර්මාණය කර ගැනීමට ඔහුව සම්බන්ධ කරගැනීමටත් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා.

පහත දුරකතන අංක ඔස්සේ ඔහුව සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබට පුළුවන්

D. මුණුගොඩ මහතා – 077 43 28 990, 077 04 76 208

දැන්ම Subscribe කර ඉදිරියේදී පළ වන ලිපි පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන්න.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply